Het (Her)veroveren van zeggenschap.

Serie artikelen met narratieven over herstel en autonamie

Auteurs

  • Martinus Stollenga De Bijdrage
  • Gert de Haan

Samenvatting

In deze serie artikelen  verschijnt het eerste onder bovenstaande titel.  Hierin geven we een aanzet om het narratief van ervaringen en ervaringsdeskundigheid bloot te leggen over waardigheid, mensenrechten  en burgerschap. Aanleiding tot deze zoektocht is de praktijk  die we in ons professioneel bestaan hebben ervaren. Daarin zien we o.a  hiërarchisch rangschikken van (wetenschappelijke) kennis en het grotendeels ontbreken van contextuele invloeden van zorg(programma’s .  En het ontbreken van consensus  over de kern en afbakening van het afhankelijkheidssyndroom o.a. door  het schuren tussen bijvoorbeeld  twee paradigma’ s in de verslavingszorg,  maar  ook door maatschappelijke en  institutionele exclusiemechanismen die de context sterk beïnvloeden.
In narratieven van mensen met ervaringskennis in de verslavingszorg denken we aanknopingspunten te vinden voor een meer daadkrachtige wending naar herstelondersteuning in de verslavingszorg . De komende vier edities zullen we  op zoek naar narratieven en trachten we een discussie en beweging op gang te brengen over de broodnodige innovatie in de verslavingszorg en het noodzakelijke netwerk  sociale, justitiële, verzekering- ambtelijke- en zorgorganisaties en niet te vergeten cliëntenorganisaties  teneinde een effectieve en duurzame aanpak  te ontwikkelen 

Biografieën auteurs

Martinus Stollenga, De Bijdrage

Ondersteuner medezeggenschap Verslavingszorg en Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, en projectontwikkelaar vernieuwing zorg en welzijn.

Gert de Haan

Paramedicus, mede-oprichter van Kennisnetwerk Het Zwarte Gat, idem Herstelgroep Nederland, lid van de Raad van Bekwaamheidsontwikkeling van Resultaten Scoren en lid van de Raad van Toezichtslidmaatschappen van o.a. Dimence en De Skuul, docent aan de Babesh Boliay Universiteit in Cluj Napoca (Roemenië) en facilitator van een herstelgericht netwerk in Transsylvanië

Gepubliceerd

12-09-2023