Ervaren resultaten van geïntegreerd behandelen van dubbele diagnose

een kwalitatief onderzoek vanuit cliëntperspectief

Auteurs

  • Drs. Arjen Neven psychiater en aios stageopleider forensische psychiatrie op het Centrum Dubbele Problematiek van Fivoor, Den Haag
  • Drs. Anneke Van Wamel Antropoloog, wetenschappelijk medewerkster bij het programma Zorg en Participatie bij het Trimbos-instituut te Utrecht
  • Drs. Ankie Lempens Cultureel antropoloog, senior projectmedewerkster bij het programma Zorg en Participatie van kennisinstituut Trimbos-instituut, Utrecht

Samenvatting

Het geïntegreerd behandelen conform IDDT (integrated dual disorder treatment) is een waardevolle methodiek voor cliënten met een dubbele diagnose. Er is echter opvallend weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit hiervan en er is geen evidentie bekend over de cliëntervaringen met betrekking tot IDDT. In dit kwalitatieve onderzoek wordt aan de hand van twee cases en interviews bij zestien cliënten beschreven welke veranderingen en verbeteringen zijn bereikt door de inzet van IDDT, geschetst vanuit het perspectief van de  cliënt, diens naasten en betrokken hulpverleners. Bij de geïncludeerde cliënten was sprake van één of meerdere verslavingen en één of meerdere andere psychiatrische stoornissen. In de interviews werd genoemd dat de IDDT-behandeling had bijgedragen aan verbeteringen op gebied van middelengebruik, psychiatrische klachten, huisvesting, sociale relaties en dagbesteding. Deze studie geeft meer inzicht over welke IDDT-elementen werkzaam zijn en welke verbeteringen van de problematiek cliënten, naasten en behandelaars rapporteren. Dit onderzoek geeft meer duidelijkheid over het cliëntperspectief op IDDT, hetgeen van meerwaarde is in het verder ontwikkelen van het IDDT-model. Full text lezen (enkel abonees)

Gepubliceerd

12-07-2022

Nummer

Sectie

Wetenschappelijke Artikels